BLOG

Okiem Specjalisty

Coaching w zdalnym nauczaniu

Coaching w zdalnym nauczaniu

Coaching może odgrywać istotną rolę w wspieraniu uczniów podczas nauki zdalnej. Oto kilka sposobów, w jakie coaching może pomóc w tym kontekście: Motywacja i cel: coaching może pomóc uczniom w ustalaniu klarownych celów związanych z nauką zdalną....

Zarządzanie czasem: klucz do efektywności i sukcesu

Zarządzanie czasem: klucz do efektywności i sukcesu

Czas jest jednym z naszych najcenniejszych zasobów. Bez względu na to, czy jesteśmy studentami, profesjonalistami czy przedsiębiorcami, umiejętne zarządzanie czasem jest kluczowe dla naszej efektywności, sukcesu zawodowego i osobistego spełnienia....

Udar – choroba ludzi coraz młodszych

Udar – choroba ludzi coraz młodszych

Udar to nagłe i trwałe uszkodzenie mózgu, które może wpłynąć na funkcje poznawcze, fizyczne i emocjonalne. Udar jest spowodowany brakiem przepływu krwi lub pęknięciem naczynia krwionośnego w mózgu, co powoduje uszkodzenie tkanek mózgu. Choroba ta...

Kreatywność na warsztatach

Kreatywność na warsztatach

.,,Warsztaty kreatywne z wykorzystaniem naturalnych elementów przyrody (florystyka, decoupage,recykling plastyczny, DIY pozwalają na:  poznawanie naszych możliwości, odkrywanie naszych talentów,   uczenie się pracy w grupie,  nabywanie pewności...

Terapia ręki – jak gdzie, kiedy?

Terapia ręki – jak gdzie, kiedy?

Na czym polega terapia ręki. Terapia ręki polega na ćwiczeniach i procedurach, które pomagają poprawić funkcjonalność i zdolność do poruszania się ręki, a także zmniejszyć ból i dyskomfort. Terapia może obejmować szereg różnych technik i metod w...

Terapia ręki. Co to i dla kogo?

Terapia ręki. Co to i dla kogo?

Terapia ręki jest zalecana w przypadku różnego rodzaju urazów, chorób i zaburzeń, które mogą powodować ból, trudności w poruszaniu się lub utratę funkcji ręki. Celem terapii jest poprawa jakości życia poprzez powrót do pełnej funkcjonalności ręki i...

Rodzaje traum

Rodzaje traum

Coraz częściej pojawia się w naszym codziennym języku słowo „trauma”.Psychologowie rozróżniają dwa typy traum. „Duża Trauma”, pisana przez duże „T” – to trauma spowodowana nagłym, nieoczekiwanym, tragicznym zdarzeniem – wypadek, pożar, klęski...

Profilaktyka logopedyczna

Profilaktyka logopedyczna

Dziecko uczy się mówić, słuchając otoczenia. Oczywiście rozwój mowy jest genetycznie uwarunkowany ale jeżeli nasz maluch nie będzie miał sprzyjających warunków, mowa może wykształcić się nieprawidłowo. Jakie są podstawowe czynniki warunkujące...

Jak rozwija się mowa?

Jak rozwija się mowa?

Kiedy rodzi się zdrowe dziecko jego aparat mowy jest prawidłowo ukształtowany. Jednak jak dobrze wiemy, nie potrafi ono jeszcze się komunikować słowami. Jest to związane z brakiem gotowości aparatu artykulacyjnego do mówienia oraz psychologiczną...

Trauma wojenna

Trauma wojenna

Na skutek działań wojennych prowadzonych za naszą wschodnią granicą w ostatnim czasie do Polski napłynęło dużo uchodźców z Ukrainy. Są to przede wszystkim Kobiety i dzieci. Pierwszym naszym odruchem było zapewnienie im podstawowych potrzeb: dachu...

Skip to content