DIAGNOZA NEUROPSYCHOLOGICZNA

Jeśli obserwujesz u siebie narastające problemy z pamięcią, masz trudności z doborem słów, czynności, które kiedyś wykonywałeś bez problemu, nagle
zaczynają Cię przerastać i zaczyna Cię to niepokoić – możesz zgłosić się na konsultację i diagnozę neuropsychologiczną. Po zrobieniu odpowiednio
dobranych testów można stwierdzić czy Twoje wyniki mieszczą się w normie wiekowej czy też znacząco od niej odbiegają.
Diagnoza neuropsychologiczna obejmuje: badanie funkcji poznawczych w kontekście urazów oraz chorób, ośrodkowego układu nerwowego (np. po udarach mózgu), neuropsychologiczne badania dzieci i młodzieży, diagnozę różnicową chorób otępiennych.

Po wykonaniu diagnozy, jeśli będzie taka potrzeba dostaniesz informację, gdzie szukać dalszej pomocy. Być może będą potrzebne konkretne ćwiczenia
wspomagające funkcje poznawcze lub pomoc neurologopedy.

Czas trwania

Pierwsze spotkanie trwa około godziny. Zazwyczaj robimy wtedy podstawowe testy i przeprowadzamy wywiad z rodziną czy opiekunem. Jeżeli jest taka potrzeba dzielimy spotkanie.

Przed wizytą

Jeżeli jest taka możliwość, to dobrze jest poinformować chorego o tym, z kim się spotka i jaki cel będzie miało badanie.

Forma spotkania

Diagnozę możemy przeprowadzić na dwa sposoby. Zapraszamy do gabinetu w Warszawie na Natolinie.
Możemy się też spotkać online, jeżeli to dla Ciebie wygodniejsza forma.

Ważne!

Ważne jest przedstawienie podczas badania całej dokumentacji medycznej pacjenta, związanej z chorobą neurologiczną oraz bieżących wyników dodatkowych badań specjalistycznych.

Cena

Diagnoza neuropsychologiczna – 250 zł

Terapia neuropsychologiczna – 170 zł

Zarezerwuj termin: 601 221 355

Skip to content