OFERTA

Oferta Stowarzyszenia

W Stowarzyszeniu Twoje Miejsce zespół specjalistów wykonuje poniższe usługi dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin.

Diagnoza logopedyczna dzieci

Diagnoza logopedyczna to badanie, którego celem jest określenie, czy mowa rozwija się odpowiednio do normy wiekowej, czy aparat artykulacyjnych jest zbudowany prawidłowo i czy dobrze działa. Dodatkowo podczas takiej diagnozy badane mogą być też funkcje połykowa i oddechowa. Może zostać przeprowadzone orientacyjne badanie słuchu oraz słuchu fonetycznego, badanie pamięci słuchowej, a także prozodii mowy i emisji głosu.

Taka wizyta zaczyna się zazwyczaj od przeprowadzenia dość szczegółowego wywiadu z opiekunem lub rodzicem. Logopeda także zapoznaje się z dostarczonymi na badanie opiniami innych specjalistów, dlatego też warto, dotychczasową dokumentację zabrać na takie badanie logopedyczne.

Długość takiego badania jest różna. Wszystko zależy od tego, jak układa się współpraca z małym pacjentem. Czasami już w ciągu kilkunastu minut logopeda potrafi ocenić, na jakim poziomie jest rozwój mowy dziecka. Zdarza się jednak, że musi się z dzieckiem spotkać kilka razy.

Każda taka diagnoza jest przeprowadzane indywidualnie. Podczas wstępnej rozmowy specjalista dobiera materiał badawczy oraz aranżuje sytuacje, w których badany może się swobodnie wypowiadać.

Ważne jest, aby do takiej diagnozy przygotować dziecko. Opowiedzieć mu w jakim celu idzie do gabinetu logopedy, czego może się spodziewać i czym właściwie zajmuje się ta miła pani.

Nie ma konkretnego wieku, w którym rodzice powinni udać się z dzieckiem na wizytę diagnostyczną do logopedy. Rozwój aparatu artykulacyjnego można ocenić już u kilkudniowego niemowlaka. Jeżeli podejrzewamy u swojego dziecka wadę wymowy nie jest wskazane czekanie. Z wady wymowy się nie wyrasta. Pozostaje ona do wieku dorosłego.

Diagnoza logopedyczna kończy się podsumowaniem i przekazaniem rodzicom wniosków. Na takim spotkaniu ustala się też tok terapii, jeżeli taka jest konieczna, a także informuje się o zasadach efektywnych ćwiczeń.

Koszt spotkania 150 zł

Prowadzący: Magdalena Wojciechowska

Diagnoza afazji - Koszt spotkania 150 zł - Prowadzący: Magdalena WojciechowskA

Afazja jest utratą zdolności językowych rozumienia czy też mówienia na skutek uszkodzenia mózgu. Są różne rodzaje afazji w zależności od tego, jaki obszar mózgu został uszkodzony. Ważne jest, aby prawidłowo zdiagnozować deficyty, aby ustalić cel i plan terapii. W wyniku afazji lub zupełnie innych przyczyn mogą występować także trudności w sferze emocjonalno motywacyjnej, depresja, apatia, czy wzmożona męczliwość. Wszystkie te informacje są dla logopedy bardzo istotne, ponieważ na tej podstawie ustala kierunek terapii.

Badanie osób z afazją odbywa się w miarę możliwości w obecności osoby trzeciej, która później będzie ćwiczyła z badanym. Taka osoba jest nie tylko wsparciem dla pacjenta, ale także źródłem cennych informacji dla badającego.

Podczas diagnozy stosuje się różne narzędzia badawcze w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta. Pierwszym etapem badania jest zawsze zapoznanie się z dokumentacją medyczną.

Zdarza się, że ze względu na stan pacjenta oraz na jego szybką męczliwość, diagnoza prowadzona jest na 2 lub 3 spotkaniach.

Terapia afazji - Koszt spotkania 150 zł – 50 minut - Prowadzący: Magdalena Wojciechowska

Terapia afazji musi być zawsze poprzedzona badaniem diagnostycznym. Terapia jest zawsze dostosowywana indywidualnie do potrzeb i możliwości pacjenta oraz to jego samopoczucia podczas zajęć. Dobór materiałów oraz intensywność ćwiczeń zależy od ustalonego planu terapii.

Podczas zajęć często wykorzystywane są materiały, które przyniesie z sobą pacjent na przykład zdjęcia lub inne rzeczy. Po skończonych zajęciach pacjent wychodzi z materiałami do ćwiczeń w domu.

Diagnoza i terapia ręki osób z afazją - Koszt spotkania 150 zł – 50 minut - Prowadzący: Magdalena Wojciechowska

U osób z afazją lub innym uszkodzeniem neurologicznym często dochodzi do obniżenia sprawności między innymi w kończynach górnych. Oprócz spotkań z fizjoterapeutą Ważna jest też praca w obrębie tak zwanej „motoryki małej”.

Zajęcia poprzedzone są diagnozą, która opiera się na analizie dokumentacji medycznej, wywiadzie i badaniu. Po ustaleniu planu terapii prowadzone są systematyczne ćwiczenia w gabinecie. Ważne jest, by pacjent systematycznie ćwiczył także w domu.

Diagnoza i terapia ręki u dzieci: Koszt spotkania diagnostycznego 150 zł - Koszt Spotkania terapeutycznego 100 zł – 30 minut - Prowadzący: Magdalena Wojciechowska

Rozwój motoryki małej, czyli różnych umiejętności w obrębie kończyny górnej, jest u dziecka bardzo ważny. Rozpoczyna się już zaraz po urodzeniu i rozwija się etapami w zależności od wieku dziecka. Na przykład nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego może mieć konsekwencje podczas nauki pisania.

Oprócz motoryki małej, każdy z nas posiada także motorykę dużą. Są one ze sobą ściśle związane. Sprawność w zakresie motoryki dużej wpływa na sprawność w zakresie motoryki małej. Dlatego ważne jest, aby podczas terapii brać pod uwagę obydwa obszary.

Podczas diagnozy specjalista bada między inni precyzję paluszków i rąk, harmonię współpracy obu dłoni, a także koordynację ruchową na linii ręka oko.

Po przeprowadzeniu diagnozy oraz ustaleniu toku dalszej pracy Dziecko uczestniczy w systematycznych spotkaniach ze specjalistą. Ważne jest, aby rodzice ćwiczyli z dzieckiem w domu i korygowali nieprawidłowości poza spotkaniami.

Podczas zajęć dziecko wykonuje odpowiednie ćwiczenia, które najczęściej poprzedzane są masażem różnych części dłoni.

Diagnoza logopedii medialnej - Koszt spotkania 150 zł - Prowadzący: Magdalena Wojciechowska

Diagnoza w zakresie logopedii medialnej obejmuje przede wszystkim kompetencje komunikacyjne oraz oczywiście ewentualne wady wymowy.

Nazwa logopedia medialna często mylnie kojarzona jest z zajęciami dla osób, które występują w mediach. Zajęcia te dotyczą także osób, które występują publicznie i nie zawsze chodzi tutaj o wystąpienie dla dużego grona odbiorców. Wystąpienie publiczne to ustna odpowiedź na forum całej klasy, sprawne przeprowadzenie wywiadówki przez nauczyciela, to prezentacja budżetu kwartalnego czy wystąpienie menedżera motywującego swoich pracowników do osiągania jeszcze lepszych efektów. Wystąpienie publiczne to przecież także rozmowa kwalifikacyjna, na której często słucha nas więcej niż jedna osoba czy przemowa na setnych urodzinach babci. Tak naprawdę każdy pracownik biura obsługi klienta powinien obowiązkowo uczestniczyć w kilku takich zajęciach.

Nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie nam występować publicznie. Dobrze jest być do tego przygotowanym. Ważne jest, aby nasza dykcja była poprawna a emisja głosu odpowiednia. Intonacja naszej wypowiedzi powinna być adekwatna do sytuacji, a tempo mowy niezbyt przyspieszone. Często jest tak, że wystąpieniem publicznym towarzyszy trema. Jej objawy są różne, Ale zawsze zakłócać będą prawidłowe wystąpienie. Na zajęciach z logopedii medialnej pokazuje także, jak poradzić sobie z tremą. Stres związany z takimi sytuacjami można przezwyciężyć, a jego objawy skompensować tak, aby nie były widoczne dla naszych słuchaczy.

Podczas diagnozy oceniamy właśnie takie aspekty naszej wypowiedzi. Planujemy dalszy tok zajęć.

Zajęcia z logopedii medialnej - Koszt spotkania 150 zł – 50 min - Prowadzący: Magdalena Wojciechowska

Zajęcia z logopedii medialnej odbywają się po przeprowadzeniu diagnozy. Tematyka zajęć obejmuje konkretne bloki. Najdłuższy jest blok zajęć, w którym pracujemy nad dykcją. To około 10 spotkań, czasem troszeczkę więcej w zależności od tego, jak szybko idzie utrwalanie ćwiczonych aspektów. Zajęcia z emisji głosu pracy nad intonacją czy tempem mowy to bloki, które obejmują 5 do 7 spotkań. Związaną z wystąpieniami publicznymi to od kilku do kilkunastu spotkań w zależności od potrzeb.

Oczywiście po każdych zajęciach przekazywane są wskazówki do ćwiczeń w domu. Niestety, bez tego cykl zajęć znacząco się wydłuża. Ale efekty pracy widoczne są już po kilku zajęciach.

Nauka komunikacji w języku polskim - Koszt spotkania 150 zł – 50 min - Prowadzący: Magdalena Wojciechowska

Zajęcia z komunikacji w języku polskim skierowane są do osób, które przybyły do Polski i muszą się tutaj komunikować a nie znają języka polskiego. A także do osób, które Przebywają w Polsce od dłuższego czasu, komunikują się w języku polskim jednak mają nieprawidłowy akcent.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistę z zakresu komunikacji i kreowania wizerunku. Oprócz bloku poświęconego poszerzeniu słownictwa pracujemy także nad akcentem oraz wyrazistością wymowy. Tak, aby zmniejszyć naleciałości językowe języka ojczystego.

Terapia logopedyczna dzieci - Koszt spotkania 100 zł – 30 minut - Prowadzący Magdalena Wojciechowska

Terapia logopedyczna jest prowadzona według ustaleń za spotkania diagnostycznego. Jest ona dostosowana ściśle zarówno do samego pacjenta jak i jego potrzeb. Ważne jest przede wszystkim, aby spotkania były systematyczne. Zazwyczaj spotykamy się raz w tygodniu o stałej porze. Jeżeli potrzebna jest bardzo intensywna terapia, to z naszego doświadczenia wynika, że efektywniej jest spotykać się 2 razy w tygodniu, niż prowadzić dłuższe, na przykład godzinne zajęcia.

Oczywiście zawsze istnieje możliwość zmiany terminów, ale staramy się tak ustalić harmonogram aby dzieci nie były zmęczone po innych zajęciach.

Zazwyczaj pracujemy na materiale wyrazowo – obrazkowym a wszystko poprzedzone jest ćwiczeniami usprawniający mi aparat artykulacyjnych.  Dzieci otrzymują wskazówki i materiały do ćwiczeń w domu. Jeżeli jest taka potrzeba to rodzic opiekun towarzyszy dziecku w gabinecie. Zazwyczaj jednak zajęcia odbywają się bez obecności osób trzecich. Ostatnie kilka minut spotkania to podsumowanie zajęć w obecności rodzica i informacje na temat tego, co należy zrobić w domu.

Terapia logopedyczna młodzieży i dorosłych - Koszt spotkania 150 zł – 50 minut - Prowadzący: Magdalena Wojciechowska

Terapia logopedyczna odbywa się według schematu ustalonego podczas badania diagnostycznego. Niezmiernie ważne jest, aby była ona systematyczna i jeżeli wypada jakieś spotkanie, najlepiej wtedy przenieść termin tak, aby nie było zbyt długiej przerwy. Po pierwsze dlatego, że obniża nam się wtedy efekt terapeutyczny, a po drugie, po prostu jesteśmy mniej zmotywowani do dalszej pracy.

Jeżeli jest taka potrzeba to ćwiczenia rozpoczynają się od uruchomienia aparatu artykulacyjnego lub od ćwiczeń oddechowych. Pacjent dostaje materiał do ćwiczeń w domu.

Diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna

Prowadzący mgr Małgorzata Kulik
Koszt 150 zł 50 min
Jeśli potrzebujesz jedynie diagnozy psychologicznej, bo chcesz dowiedzieć się
jakie są Twoje mocne i słabe strony, jaki typ temperamentu reprezentujesz czy
jak funkcjonujesz społecznie – zachęcam do konsultacji diagnostycznej (zwykle
3-4 spotkania) dzięki której, po zebraniu wywiadu uzupełnionego konkretnymi
testami czy kwestionariuszami psychologicznymi (w tym MMPI-2), zostanie
przekazana Ci informacja zwrotna.
Diagnoza psychologiczna obejmuje:
diagnozę temperamentu i osobowości
diagnozę stylów więzi, płci psychologicznej
diagnozę stylów radzenia sobie ze stresem, stanu i cechy lęku
diagnozę zaburzeń osobowości
diagnozę intelektu – mocne i słabsze strony funkcjonowania poznawczego

Diagnoza neuropsychologiczna
Jeśli obserwujesz u siebie narastające problemy z pamięcią, masz trudności z
doborem słów, czynności, które kiedyś wykonywałeś bez problemu, nagle
zaczynają Cię przerastać i zaczyna Cię to niepokoić – możesz zgłosić się na
konsultację i diagnozę neuropsychologiczną. Po zrobieniu odpowiednio
dobranych testów można stwierdzić czy Twoje wyniki mieszczą się w normie
wiekowej czy też znacząco od niej odbiegają.
Diagnoza neuropsychologiczna obejmuje:
 badanie funkcji poznawczych w kontekście urazów oraz chorób
ośrodkowego układu nerwowego (np. po udarach mózgu)
 neuropsychologiczne badania dzieci i młodzieży
 diagnozę różnicową chorób otępiennych

Po wykonaniu diagnozy, jeśli będzie taka potrzeba dostaniesz informację,
gdzie szukać dalszej pomocy. Być może będą potrzebne konkretne ćwiczenia
wspomagające funkcje poznawcze lub pomoc neurologopedy.

Konsultacja psychologiczna

Koszt 150 zł 50 minut

Jeśli:
Żyjesz w ciągłym napięciu, nie możesz spać, a rano nie jesteś w stanie wstać z łóżka
Masz bóle głowy, brzucha, kołatanie serca
Przebadałeś się i lekarze nie stwierdzili przyczyny Twoich dolegliwości.
Często wybuchasz płaczem albo złościsz się z byle powodu
Znajomi i rodzina mówią „weź się w garść”, próbujesz to zrobić, ale jest coraz gorzej .
Cierpisz Ty, cierpi Twój związek, nic Cię nie cieszy ….
W takiej sytuacji wskazana jest konsultacja psychologiczna. To zazwyczaj trzy – cztery
spotkania diagnostyczne: wywiad, badanie testami i kwestionariuszami oraz informacja
zwrotna. W zależności od wyników diagnosta wskazuje formy pomocy najbardziej
adekwatne do aktualnego problemu pacjenta.

Interwencja kryzysowa
Koszt 150 zł 50 minut
W przypadkach nagłych zdarzeń – śmierci kogoś bliskiego, wypadku, zdrady, utraty pracy,
diagnozy lekarskiej, gdy nie możemy sobie poradzić z emocjami, niezbędna może okazać się
pomoc psychologiczna. To forma wsparcia, która pozwala uporządkować emocje i pozwala
na przywrócenie poczucia kontroli, w wydawałoby się, beznadziejnych sytuacjach. Obejmuje
zazwyczaj kilka spotkań z psychologiem w czasie których koncentrujemy się na aktualnym
problemie z którym przychodzi pacjent.

Terapia EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Koszt 150 zł 50 minut, 200 zł 90 minut
Odwrażliwianie i przetwarzanie za pomocą ruchów gałek ocznych to
stosunkowo nowe podejście terapeutyczne opracowane w latach 80-tych XX
wieku w Stanach Zjednoczonych przez Francine Shapiro. EMDR łączy elementy
różnych podejść psychoterapeutycznych i , co najważniejsze, oddziałuje na
wszystkie trzy sfery funkcjonowania człowieka – poznawczą, emocjonalną i
fizyczną. Dzięki temu trwa krócej niż tradycyjne terapie, pozwala przetworzyć
traumę, bez konieczności spędzania wielu lat na jej analizowaniu. Początkowo
ten rodzaj oddziaływania służył jako podstawowa metoda w terapii PTSD (stres
posttraumatyczny), jednak obecnie stwierdzono skuteczność EMDR w leczeniu
szerokiego spektrum zaburzeń (lękowe, odżywiania się, chroniczne bóle etc.),
których podłożem mogą być traumatyczne przeżycia.

Diagnoza logopedyczna młodzieży i dorosłych - Koszt spotkania 150 zł - Prowadzący: Magdalena Wojciechowska

Często spotykam się ze stwierdzeniem, że terapia logopedyczna jest wskazana tylko u dzieci. Zupełnie się z tym nie zgadzam, bo zarówno młodzież, jak i dorośli mogą w niej z powodzeniem uczestniczyć i skorygować wady wymowy. Z mojego kilkunastoletniego doświadczenia wynika, że właśnie, że większość wad wymowy udaje się skorygować w każdym wieku.

Należy pamiętać także o tym, że przed założeniem aparatu korygującego zgryz dobrze jest udać się też do logopedy na konsultacje.

Diagnoza logopedyczna młodzieży i dorosłych różni się troszeczkę od diagnozy prowadzonej u dzieci. Przede wszystkim inne są narzędzia badawcze oraz ocenia się oprócz samej artykulacji i budowy aparatu mowy także kompetencje komunikacyjne. Badanie trwa od 30 do 50 minut.

Ważne jest, aby na taką diagnozę zabrać wszystkie dokumenty i badania od innych specjalistów.

Diagnoza kończy się podsumowaniem oraz ustaleniem planu terapii, a jeśli taka jest konieczna.

ODLOTOWE WARSZTATY Z NASZEJ PLANETY

Tematyka kreatywnych warsztatów zależy od pory roku, wykorzystujemy podczas nich dary natury, produkty z recyklingu, nadajemy nowe życie przedmiotom.

Tworzymy razem prezenty dla Siebie, Rodziny i Przyjaciół.

Tworzymy świąteczne kompozycje na Wielkanoc, Boże Narodzenie, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka.

Tworzymy wianki, bukiety, roślinne kolaże, eko – słoiki, ramki, biżuterię, obrazy na ceramicznych płytkach, malujemy kamienie, i wiele, wiele innych.

Na życzenie Klienta możemy przeprowadzić warsztaty o wybranej tematyce.

Podczas nich poznajemy nasze możliwości, odkrywamy nasze talenty, uczymy się pracy w grupie, pewności siebie, podnosimy poczucie własnej wartości.

 Warsztaty mają charakter terapeutyczny, zwiększają koordynację ruchową oraz psychiczną a praca z naturą uwrażliwia człowieka.

Celem zajęć jest zainteresowanie naszych uczestników florystyką, hortiterapią, ergoterapią, arteterapią, socjoterapią, estetoterapią reasumując terapią zajęciową.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na nasze zajęcia.

Tu stworzysz coś niepowtarzalnego.

Ilość uczestników 10-13 os.

Koszt całego warsztatu 500 zł  (obsługa warsztatu, materiał).

Każdy swoją pracę zabiera do domu.

Warsztaty mogą być jednorazowe lub odbywać się cyklicznie.

Skip to content