Demokracja to partycypacja

Demokracja jest systemem rządów, w którym ludność bierze udział w podejmowaniu decyzji politycznych i sprawach publicznych.

Partycypacja jest kluczowym elementem demokracji, gdyż umożliwia obywatelom aktywne uczestnictwo w politycznym procesie podejmowania decyzji.

Organizacje pozarządowe (NGO) odgrywają ważną rolę w demokratycznych społeczeństwach, angażując się w różne dziedziny i zajmując różnymi kwestiami społecznymi. Jako Stowarzyszenie chcemy to robić jak najlepiej, dlatego bierzemy udział w projektach, w których możemy się tego nauczyć.

Właśnie zakończył się jeden z takich projektów. Roczny program w Szkole Reprezentacji i Partycypacji Społecznej w ramach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ukończyła nasza Sekretarz Mariola Bednarska. Jednym z wymagań zaliczenia było przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu, który został wydany w publikacji szkoły.

Zapraszamy do lektury.

Skip to content