Realizując działania statutowe Stowarzyszenie Twoje Miejsce opracowało i realizowało następujące działania:

Projekty:

 1. Pogotowie Wsparcia pedagogicznego. Cel projektu: udzielenie wsparcia pedagogicznego uczniom z problemami w nauce j. polskiego, matematyki, z problemami w kontaktach rówieśniczych i ich rodzicom zaniepokojonych funkcjonowaniem swojego dziecka w szkole  a także mających  trudności w relacjach ze szkołą. Podjęte działania: konsultacje pedagogiczne i poradnictwo pedagogiczne. Ilość beneficjentów 20 osób – nieodpłatnie.
 2. Pogotowie Wsparcia psychologicznego. Cel projektu: udzielenie wsparcia psychologicznego osobom potrzebującym z complex PTSD, dysregulacją emocji oraz doświadczających kryzysów. Podjęte działania: spotkania indywidualne, diagnoza funkcjonalna, trening umiejętności dbania o siebie, psychoedukacja. Ilość beneficjentów 15 osób – nieodpłatnie.
 3. Pogotowie Wsparcia logopedycznego. Cel projektu: udzielenie wsparcia logopedycznego osobom z utrudnionym dostępem do logopedy. Podjęte działania: konsultacje logopedyczne, poradnictwo logopedyczne, terapia logopedyczna. Ilość beneficjentów 48 osób – nieodpłatnie.
 4. Koordynacja i organizacja projektu UNICEF -1 /lipiec-sierpień 2022/ dla dzieci i młodzieży z terenów Ukrainy objętych wojną przeprowadzony na podstawie porozumienia z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Środowiskowego Ogniska Wychowawczego.  Cel projektu: zorganizowanie wakacyjnego codziennego pobytu dzieci i młodzieży z Ukrainy w naszym mieście, organizowanie wyjść w celu poznania naszej stolicy, wycieczek edukacyjnych, spacerów krajoznawczych, lekcji nauki języka polskiego, lekcji muzealnych, wyjść rekreacyjnych, zajęć kreatywno-manualnych, zajęć kulinarnych. Zajęcia i wyjścia grupowe. Ilość beneficjentów 20 osób – nieodpłatnie.
 5. Koordynacja i organizacja projektu UNICEF-2 /wrzesień-grudzień 2022/ dla dzieci i młodzieży z terenów Ukrainy objętych wojną oraz dzieci polskich przeprowadzony na podstawie porozumienia z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Środowiskowego Ogniska Wychowawczego.  Cel projektu: organizacja zajęć pozalekcyjnych np. zajęć języka polskiego, zajęć TUS, origami oraz zajęć kreatywno – manualnych dla dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej podczas, których nastąpiła także integracja różnorodnych grup rówieśniczych. Ilość beneficjentów 65 osób – nieodpłatnie.
 6. Koordynacja i organizacja projektu UNICEF-1 /grudzień 2022/ sobotnie spotkania kreatywno – manualne dla rodzin polskich i ukraińskich przeprowadzone na podstawie porozumienia z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Środowiskowego Ogniska Wychowawczego. Cel projektu: Integracja rodzin polskich i ukraińskich przy wspólnym tworzeniu małych dzieł sztuki. Tworzenie biżuterii, aniołów do udekorowania wnętrza w świątecznym klimacie, stroików bożonarodzeniowych, mydełek glicerynowych. Ilość beneficjentów 20 osób – nieodpłatnie.
 7. Koordynacja i realizacja projektu “Kreatywność w punktach recepcyjnych”– manualne prace dla dzieci i młodzieży  z Ukrainy w punktach recepcyjnych na terenie Warszawy Expo Modlińska i w Nadarzynie Expo Ptak /3szt/. Cel projektu: zorganizowanie zajęć manualno-kreatywnych w świetlicach punktów recepcyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w traumie spowodowanej wojną oraz ucieczką z ojczyzny. Ilość beneficjentów 250 osób – nieodpłatnie.
 8. Koordynacja i realizacja projektu “Akcja Integracja” zorganizowanego w parafii w Otwocku dla rodzin polskich i ukraińskich. Cel projektu:  integracja rodzin polskich i ukraińskich przy wspólnym tworzeniu  dekoracji na Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej Sacrosong Diecezji  Warszawsko-Praskiej. Wspólna praca zbiorowa  rodzin ukraińskich i polskich. Efektem tej pracy była dekoracja na galę podsumowującą konkursu SACROSONG  a ponadto integracja z uchodźcami, rozmowa o ich sytuacjach rodzinnych, wsparcie ich w traumie poprzez rozmowę. Ilość beneficjentów 35 osób – nieodpłatnie.
 9. Koordynacja i realizacja projektu “Prezent dla mamy” zorganizowana w parafii w Otwocku dla rodzin polskich i ukraińskich. Cel projektu:  integracja rodzin polskich i ukraińskich przy wspólnym tworzeniu  prezentów z okazji “Dnia Matki”. Tworzenie laurek i kwiatów z krepiny. Ilość beneficjentów 20 osób – nieodpłatnie.

   Działania interwencyjne:

  1. Wsparcie psychologiczne w traumie  – 3 beneficjentów skorzystało  nieodpłatnych sesji terapeutycznych.

   Działania promocyjne:

  1. Piknik w Rudnie “Powitanie lata” Ilość beneficjentów 120 osób – nieodpłatnie. Ilość wolontariuszy 6 osób.
  2. Dożynki w Osiecku “Pożeganie lata” Ilość beneficjentów 113 osób – nieodpłatnie. Ilość wolontariuszy 6 osób.
  3. Piknik rodzinno – sportowy na błoniach PGE Narodowy w ramach Warszawskich Dni Rodzinnych “Podniebna loteria” . Ilość beneficjentów 263 osoby – nieodpłatnie. Ilość wolontariuszy 13 osób.

   

  Skip to content