Dziecko uczy się mówić, słuchając otoczenia. Oczywiście rozwój mowy jest genetycznie uwarunkowany ale jeżeli nasz maluch nie będzie miał sprzyjających warunków, mowa może wykształcić się nieprawidłowo.

Jakie są podstawowe czynniki warunkujące rozwój mowy?

Przede wszystkim biologiczny dojrzałość narządów mowy i właściwa koordynacja mięśniowo – nerwowa. Ważny jest także rozwój mózgu. Częstym problemem u dzieci jest nieprawidłowy tor oddechowy. Oddychanie przez usta ma wiele przyczyn i powoduje, że pobierane jest nieogrzane i nieprzefiltrowane powietrze, co z kolei prowadzi do częstych infekcji. Głębokość oddychania jest wtedy słabo zaakcentowana, co później może skutkować zaburzeniem funkcji.

 

Duże znaczenie dla artykulacji ma przerost migdałków podniebiennych. Powoduje on zwężenie szerokości gardła i utrudnia przepływ powietrza. Pojawia się wtedy nawyk wysuwania żuchwy i języka do przodu. Może to powodować przodozgryzy i międzyzębową artykulację głosek.

Dlatego niezmiernie ważna jest profilaktyka logopedyczna, szczególnie u dzieci do 5 roku życia. Nawet jeżeli wydaje nam się, że artykulacja rozwija się prawidłowo, ale dziecko cierpi na częste infekcje warto, aby w tym okresie skonsultować się z logopedą.

Magdalena Wojciechowska
Neurologopeda, logopeda medialny, specjalista komunikacji i kreowania wizerunku, coach,
nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, doradca zawodowy

Skip to content