PROJEKTY

Nasze projekty

Pogotowie wsparcia psychologicznego

W ramach działania pogotowia nasz psycholog udziela wskazówek gdzie udać się po pomoc w trudnej sytuacji.

W bardzo szczególnych przypadkach przeprowadzamy diagnozę psychologiczną, aby szczegółowo zapoznać się z potrzebami danej osoby i wskazać kierunek dalszego działania.

Pogotowie wsparcia pedagogicznego

Pogotowie pedagogiczne obejmuje interwencję w trudnej dla państwa sprawie najczęściej związanej z edukacją. Oczywiście najpierw musimy zapoznać się z problemem. Jeżeli mamy takie możliwości, to postaramy się wspomóc państwa w rozwiązaniu trudności jeżeli nie, to postaramy się skierować do instytucji, która jest do tego przygotowana.

Pogotowie wsparcia logopedycznego

W ramach pogotowia logopedycznego wspieramy państwa właśnie w tym obszarze. Odpowiadamy na pytania, prowadzimy przesiewowe badanie logopedyczne i podpowiadamy rozwiązanie. Jeżeli o pomoc zwraca się osoba z uszkodzeniem neurologicznym, w ramach naszego pogotowia udzielamy wskazówek rodzinie jak ćwiczyć z taką osobą aby zmniejszyć afazję. Często najpierw musimy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją medyczną lub przeprowadzić krótkie badanie. Oczywiście należy pamiętać, że nasza pomoc W ramach pogotowia logopedycznego nie jest stricte terapią afazji, a jedynie wskazówkami do dalszego działania.

Skip to content