Terapia ręki jest zalecana w przypadku różnego rodzaju urazów, chorób i zaburzeń, które mogą powodować ból, trudności w poruszaniu się lub utratę funkcji ręki. Celem terapii jest poprawa jakości życia poprzez powrót do pełnej funkcjonalności ręki i pomoc w uniknięciu powikłań w przyszłości.

Terapeuta ręki może pomóc Ci w opracowaniu indywidualnego planu leczenia, który uwzględni Twoje potrzeby i cele, a także wskazówki dotyczące ćwiczeń, które pomogą Ci poprawić siłę, ruchomość i koordynację ręki. Ostatecznie, terapia ręki może pomóc Ci w powrocie do codziennych aktywności i zwiększeniu samodzielności.

 

Terapia ręki może być przydatna w wielu sytuacjach.

Po urazach: może pomóc w powrocie do zdrowia po urazie, takim jak złamanie, skręcenie czy uszkodzenie tkanki. Celem terapii jest przywrócenie pełnej funkcji ręki i zapobieganie powikłaniom.

Po chorobach: choroby, takie jak zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów i choroba neuropatyczna, mogą mieć wpływ na funkcję ręki. Terapia ręki może pomóc w przywracaniu funkcji i zmniejszaniu bólu.

Po operacjach: terapia ręki jest ważna w procesie powrotu do zdrowia po operacji, takiej jak na przykład przeszczep ręki. Celem terapii jest przywrócenie pełnej funkcji i zapobieganie powikłaniom.

Do poprawy zdolności manualnych: odpowiednio dobrane ćwiczenia mogą pomóc w poprawie zdolności manualnych, takich jak precyzja i siła, co może być przydatne w wielu dziedzinach, takich jak sport, praca manualna lub działalność artystyczna. Ważne jest to szczególnie w okresie nauki pisania. Nieprawidłowe trzymanie narzędzia pisarskiego ma wpływ na cała postawę ciała lub odwrotnie, może być przyczyną powstawania napięć i skrzywień kręgosłupa.

W każdym przypadku, terapia ręki jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb i celów pacjenta, aby zapewnić jak najlepsze rezultaty.

Magdalena Wojciechowska
Neurologopeda, logopeda medialny, specjalista komunikacji i kreowania wizerunku, coach,
nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, doradca zawodowyj

Skip to content