Badania wykazują, że znajomość matematyki w przedszkolu pozwala przewidzieć osiągnięcia w matematyce nawet w szkole średniej.

 

Dlaczego warto dbać o naukę matematyki od najmłodszych lat?
Przedszkolaki, będąc ciekawymi odkrywcami świata, znajdują się w idealnym okresie do rozwijania swoich umiejętności matematycznych. Dbałość o naukę podstaw matematycznych u dziecka wiąże się z lepszymi osiągnięciami szkolnymi. Psycholodzy podkreślają więc, że już w wieku 3-4 lat warto wprowadzać elementy matematyki, gdyż wówczas dziecko rozwija myślenie konkretno-wyobrażeniowe, oparte na obserwacjach i wyobrażeniach. Zatem jest to właściwy moment, aby wykorzystać potencjał i możliwości dziecka, edukując je np. poprzez zabawę podczas codziennych aktywności w domu.
Matematyka to coś więcej niż liczby! 

Matematyka umożliwia opisywanie i przewidywanie zjawisk oraz pomaga dziecku poznać i zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Co więcej, opanowanie pojęć matematycznych oraz ich wykorzystanie w codziennych sytuacjach rozwija logiczne myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów. Od trzeciego roku życia dzieci wchodzą w nowy etap przyswajania wiedzy. Jest to czas intensywnej aktywności poznawczej, wyrażającej się silną potrzebą intelektualnych doznań, dużym napięciem emocjonalnym oraz potrzebą działania, jako narzędzia poznawania otaczającej rzeczywistości.

 

Skutki zaniedbywania edukacji matematycznej.

Zaburzenie wczesnego rozwoju zdolności posługiwania się liczbami może prowadzić do szczególnie uporczywych problemów z opanowaniem systemu liczbowego i tzw. dyskalkulii rozwojowej. Na podstawie analizy błędów popełnianych na maturze z matematyki w roku 2018 ustalono, że jedną z głównych przyczyn niepowodzeń w maturalnym teście jest zła jakość edukacji matematycznej już na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

 

Jak wspierać kształtowanie kompetencji matematycznych dzieci? 

Naukowcy podkreślają związek funkcji wykonawczych dzieci z ogólnym powodzeniem szkolnym. Czym one są? Są to umiejętności z pogranicza myślenia i działania np. przełączanie się między dwoma zadaniami (przerzutność uwagi), zdolność do skupienia uwagi (hamowanie reakcji), czy korzystanie z pamięci roboczej. Szczególnie dwie ostatnie kompetencje uważa się za predyktory sukcesu w nauce matematyki.

 

Rodzice prezentujący autorytatywny styl wychowania tworzą najbardziej sprzyjające warunki do rozwoju umiejętności wykonawczych. Polega on na kierowaniu działaniami dzieci poprzez ustalanie norm i zasad, jednocześnie prowadząc z nimi dyskusje na temat ich uzasadnienia Jest oparty na akceptacji, empatii oraz respektuje potrzeby dziecka, przy czym jest też konsekwentny i wymagający. Oprócz zapewnienia wsparcia i bezpośredniej komunikacji z dzieckiem, można wykorzystać gry i zabawy do rozwijania jego funkcji wykonawczych ułatwiających naukę matematyki. 

 

Autorki artykułu: Marta Wojtyńska, Oliwia Zakościelna
oraz Aleksandra Kozłowska – studentki wydziału społeczno-ekonomicznego UKSW
Skip to content